Coğrafi Bilgi Sistemleri

Olgu Yönetim Bilgi Sistemi (OYBS-MIS) ile tam entegre çalışan  GIS modülü ile adres sorgulama, parsel sorgulama, istenilen   bina’ ya ait mahalle, sokak, ada, parsel, bağımsız bölüm,   resim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

GIS modülü, sayısal harita bilgilerini, numarataj bilgilerini ve ilgili  faaliyetleri bir arada bulundurur. Coğrafi ve sözel bilgileri  bütünleştirme uygulamasıdır.

Veri tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) kullanımı ile ODBC bağlantısı özelliğine sahip tüm CAD ve GIS uygulamaları ile veri  paylaşabilir.

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İngilizce Geographical Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçeye çevrilmiş hali olup, kullanıcıların çok farklı disiplinlerden olması nedeniyle, bu kavram da değişik şekillerde tanımlanmaktadır.

Genel manada CBS, analizler yapma imkanı sunan ve bu analiz sonuçlarına göre doğru kararlar vermeyi kolaylaştıran bir sistemdir.Özellikle CBS‘nin dünyada konumsal bilgi ile ilgilenen kişi, kurum ve kuruluşlar arasında geniş bir merak uyandırması, gelişmelerdeki hızlı değişiklikler, özellikle ticari beklentiler, farklı uygulama ve fikirler, CBS‘nin standart bir tanımının yapılmasına henüz izin vermemiştir.

 

CBS, bazı araştırmacılara göre konumsal bilgi sistemlerin tümünü içeren ve coğrafi bilgiyi irdeleyen bir bilimsel kavram, bazılarına göre; konumsal bilgileri dijital yapıya kavuşturan bilgisayar tabanlı bir araç, bazılarına göre de; organizasyona yardımcı olan bir veri tabanı yönetim sistemi olarak nitelendirilmektedir. Buna göre en genel haliyle CBS tanımı aşağıdaki şekildedir;

 

“Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.”

Zamansal Coğrafi Bilgi Sistemi (ZCBS) Coğrafi varlıkların gerek grafik gerekse grafik olmayan konumsal bilgilerinde zamanla meydana gelen değişimleri izleyebilen ve analiz edebilen coğrafi bilgi sistemidir.

CBS teknolojisi bilimsel araştırmalar, kaynak yönetimi, varlık yönetimi,alt yapılar (doğalgaz, elektrik, su), arkeoloji, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj mimarlığı, kentsel planlama, kartografya, kriminoloji, coğrafi tarih, pazarlama, lojistik, maden haritalama, haritacılık, tarım ekili tarım alanlarının tespiti ve toplam mahsülün hesaplanması, askeri uygulamalar, hava, deniz ve kara trafiği izleme araç takip sistemleri, meteoroloji,arama kurtarmave diğer amaçlar için kullanılabilir. Örneğin, CBS doğalafetlerde acil müdahaleleri kolaylaştırmak için hesaplamalar yapmaya olanak tanır. CBS yeni sulak alanların bulunmasında ve bu alanların korunmasında kullanılabilir. CBS bazı şirketler tarafından avantaj sağlaması amacıyla yeni pazar alanları bulmak için kullanılabilir.


Kentli Takbis Eşleştirme
1- BIREBIR EŞLEŞTİRMELER SONUCU ORTAYA ÇIKAN KAYIP VE KAÇAK BEYANLARA BEYANA ÇAĞRI PUSULALARI DAĞITILIR.
2- VATANDAŞ KURUMDA PERSONELLER TARAFINDAN KARŞILANARAK BEYAN ALMA VE BEYAN DÜZELTME İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİR.


Kentli TCKN Eşleştirme

SİSTEME KAYITLI KENTLİLER TCKN SİSTEMİ ENTEGRASYONU SAYESİNDE ADRES, NÜFUS VERİLERİ GÜNCELLENİR.
Kentli UAVT Eşleştirme
SİSTEME KAYITLI TAŞINMAZLAR UAVT ENTEGRASYONU SAYESİNDE TEK TAŞINMAZ SİCİLİ ÜZERİNE TAŞINIR.
Akıllı Haritalar Üretme,
SİSTEME KAYITLI TAŞINMAZLAR TÜM ENTEGRASYONLAR DAN SONRA KADASTRAL,HALİ HAZIR HARİTALARDAKİ KAYITLAR AKILLI HARİTA HALİNE GELEREK
KAYIP VE KAÇAKLARIN SİSTEMDE %50 ÜZERİNDE GELİR ARTIŞI SAĞLANMIŞTIR.
Tabelaları Akıllı Hale Getirme
İlan Reklam Tabelaların tespiti, ölçeklendirilmesi ve tahakkuklarının oluşturulması 4 kalemden oluşmaktadır. 
1.       Saha Bilgi Toplama Çalışmaları Öncesinde Altlık Harita Oluşturulması
2.       Sahada İşyeri Anketlerinin Yapılması
3.       Sahada İlan Reklam Tabelalarının Fotoğraflanması ve Ölçeklendirilmesi
4.       Saha Verilerinin Sisteme Girilmesi (online)
5.       İlan Reklam Vergisi Tahakkuklarının Oluşturulması


Copyright © 2016 | Teknobel Kent Bilgi Sistemleri