Web Tabanlı İş ZekasıİŞ Zekası veya kısaca BI (Bussiness Intelligence = İş Zekası), iş amaçları için ham veriyi anlamlı ve kullanışlı bilgiye dönüştüren teoriler, metodolojiler, süreçlerin, mimarilerin ve teknolojilerin bir kümesidir. BI yeni fırsatlar tanımlamak ve geliştirmeye yardım etmek için büyük miktarlarda bilgi yönetir. Yeni fırsatların ve etkili strateji gerçekleştirmek için bir rekabet piyasası avantajı ve uzun soluklu kararlılık sağlar.

İş Zekası teknolojileri iş operasyonlarının geçmiş, günümüz ve gelecekteki durumlarının incelenmesini sağlar. İş zekası teknolojilerinin yaygın fonksiyonları raporlama, güncel analitik ilerleme, analitiksellik, veri madenciliği, süreç madenciliği, karmaşık olay işleme, iş performans yönetimi, metin madenciliği, tahmin analitiği ve bakış açılı analitik.

OLGU İş Zekası Sistemi ile hangi analizleri yapabilirim?

  •  Sosyo – Kültürel durum analizleri,
  •  Gelir – Gider durum analizleri,
  •  Alt Yapı analizleri,
  •  Suistimal tespit analizleri,
  •  Kolaylaştırma, Doğrulama ve Benzerlik analizleri.
Copyright © 2016 | Teknobel Kent Bilgi Sistemleri