Web Tabanlı Karar Destek

Karar Destek/Yönetim Ekranı

Yazılım Öğeleri
·        Takvimler
·        İmzalam Gerekenler
·        Faaliyetler
·        Görevler - Süreçler
·        Finsans Durumları
·        Gelir Bütçesi
·        Gider Bütçesi
·        Halkla İlişkiler
·        Sosyal Beledicilik
·        İnsan Kaynakları
·        Organizasyon Şeması

Copyright © 2016 | Teknobel Kent Bilgi Sistemleri