E-imarYönetim Bilgi Sistemi (OYBS-MIS) ile tam entegre çalışan GIS modülü ile adres sorgulama, parsel sorgulama, istenilen bina’ ya ait mahalle, sokak, ada, parsel, bağımsız bölüm, resim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

GIS modülü, sayısal harita bilgilerini, numarataj bilgilerini ve ilgili faaliyetleri bir arada bulundurur.

Coğrafi ve sözel bilgileri bütünleştirme uygulamasıdır.

Veri tabanı Yönetim Sistemi(VTYS) kullanımı ile ODBC bağlantısı özelliğine sahip tüm CAD ve GIS uygulamaları ile veri paylaşabilir.


Copyright © 2016 | Teknobel Kent Bilgi Sistemleri