Kep Çözümleri

Metin Delil Niteliği

Standart elektronik posta servislerinin sağladığı gelen ve giden kutusunun yanında delil kutusu da bulundurur. E-postanın gönderilme ve alıcı tarafından okunma zamanı bellidir ve değiştirilemez. 20 yıl süreyle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) iletisinin oluşturduğu deliller güvenle saklanır.

Metin Hukuki Geçerlilik

Elektronik ortamdan gönderme imkanına sahip olduğunuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile alınan ve gönderilen her mail, mahkeme karşısında bir delildir. Spam’a düşme, okunmadı, ulaşmadı gibi iletişim sorunlarını ortadan kaldırır

Metin Düşük Maliyetli

İhbar ve ihtar gibi tebligatlarda zorunlu olan noter masrafı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile tarihe karışıyor. Ayrıca postalama, arşivleme, kargolama ve baskı, toner gibi masraflardan da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sayesinde kurtulur, zamandan tasarruf edersiniz.

Metin Çevreci

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile fiziksel ortamda yapılan iş süreçleri elektronik ortama geçer.


Copyright © 2016 | Teknobel Kent Bilgi Sistemleri