Web Tabanlı Abone Yönetim Bilgi Sistemi


Belediyelerin Su idarelerinin kullanabileceği, T.C. yasalarına, mevzuatlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak geliştirilen, istendiğinde Gaz, Elektrik abonelerine de uyarlanabilecek bir yapıda tasarlanmıştır.

AYS, aboneler için abone işlemleri, itirazlar, sayaç okuma(El Terminali), tahakkuk, tahsilat(vezne, Gezici vezne, vb.), iş emirlerini kapsar.

Elektronik sayaçlar ile tam entegredir. Gerekli tüm işlemler yapılabilir.

 

 

Kuruma yapılacak BaşvurularBaşvuru ekranından yazdırılabileceklerAbone ile ilgili işlemlerAYS ‘den alabileceğiniz raporlar

 

Yeni Tesis,

Devir,

Kapatma,

Açma,

Abone Tipi Değiştirme,

Tesis İptal,

Dondurma,

Aktifleştirme

 

 

Abone Sözleşmesi,

Ödeme Fişi,

Depozite İbranamesi,

Su Kesme Fişi,

Keşif Raporu,

Sayaç Açma Listesi,

Sayaç Kapatma Listesi,

Başvuru Dilekçesi,

İptal Dilekçesi

 

İhbarnameler,

Abone Bilgileri,

Abone Hareketleri,

Sayaç Hareketleri,

Ek Ücretler,

İş Emirleri,

İcra İşlemleri,

Abone Mesajları

 

 

Dönem icmali,

Tüketim indeksi girilen aboneler,

Tüketim indeksi girilmeyen aboneler,

İptal edilen ihbarnameler,

Borçlu aboneler,

Tüketim bilgileri,

Tahakkuk bordrosu,

Tahsilat bordrosu,

Tahakkuk- Tahsilat oranları,

Kapalı aboneler,

Dondurulan aboneler.

 

 

 

   Abone Yönetim Bilgi Sisteminden alabileceğiniz sorgular

Abone bilgileri İş emirleri Raporlar
Aboneler İş emri sayıları Rapor sayıları
Abone sayıları İcra takipleri Taksitlendirmeler
Başvurular İcra takip sayıları Taksitlendirme sayıları
Başvuru sayıları Sayaçlar Kesme işlemleri
İhbarnameler Sayaç sayıları Kesme işlem sayıları
İhbarname sayıları Sayaç hareketleri Kaçak su kullanımları
  Sayaç hareket sayıları Kaçak su kullanım sayıları

 

ABONE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
Copyright © 2016 | Teknobel Kent Bilgi Sistemleri