Sosyal Doku Analizi

AMAÇ
Sosyal Doku Analizleri; bir kentte yaşayan nüfusun tamamına hanelerde görüşmek suretiyle anketle ulaşılarak daha iyi hizmet vermek, sosyal yapının belirlenmesi, verilecek hizmetin detaylarına ulaşılması, şehrin geleceğine yön verilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi vb. amaçlarıyla yapılabilen araştırma çalışmalarıdır. Sosyal doku araştırmalarında hane halkı, sokak ve mahalle bazında yapılan değerlendirmelerle götürülecek hizmetin kalitesi arttırılarak, gereksiz yatırım ve harcamalardan kaçınılması amaçlanır.
 
Sosyal doku araştırma projeleri çerçevesinde;
Kent yönetimlerinin sosyal paydaşlarının ayrı ayrı olmak üzere kentle olan duygusal bağları
Kente davranış biçimleri, 
Kentliye davranış biçimleri,
Kent donanımlarına davranış biçimleri, 
Ortak kullanım alanlarına davranış biçimleri, 
Yörelerle ilgili bağları, geldikleri yöreden kente taşıdıkları değerleri,
Kente dair gelecek tasarımları, kendilerine dair gelecek tasarımları, 
Yaşamakta oldukları kente dair algıları, o kentte edindikler değerler, 
Kente aidiyet ve kenti sahiplenme duyguları, 
Kent yönetiminden beklentileri, memnuniyetleri, memnuniyetsizlikleri, şikayetleri, kent yönetimine katılım talepleri, kentleşme ve sivil bilinç eğilimleri,
Nesiller arasında iletişim düzeyleri, 
Nesiller arasında sosyo-kültürel farklılaşma ve bilinç değişimleri, 
Yaşanan sosyo-kültürel değişim sürecinde sosyal dayanışma örüntüleri, 
 
       Sosyal dayanışma örüntülerinin sosyal bütünleşmeye etkisi gibi ana başlıklar altında gerekli araştırmalar ve ölçümler yapılmakta, mevcut fiziksel dokunun optimum faydayla kullanımını sağlayacak sosyal veriler tespit edilmekte, bunların kullanımıyla ilgili yöntem önerilmekte, kentin geleceğinin planlanmasına katkıda bulunacak olan kent bilgi sistemine sosyal veriler sunulmaktadır.
      Bir başka deyişle, sosyal doku projeleri ile uygulandığı bölgenin sosyal doku haritası çıkarılır. Bu haritaların çok yaygın bir kullanım alanı bulunmaktadır. 
     Örneğin, bu harita sayesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin ihtiyaçları karşılanarak, sosyal riskler azaltılarak toplumsal yaralar iyileştirilir. 
Ayrıca, Yazılımın ürettiği istatistikler incelenerek sosyal iyileştirme politikalarına daha hızlı ve daha verimli karar vermek mümkün hale gelir.
Copyright © 2016 | Teknobel Kent Bilgi Sistemleri