Vatandaş İlişkileri Yönetimi Neden Önemli?


               Günümüz modern toplumunda halkın gereksinim duyduğu kamu hizmetlerinietkin ve kaliteli bir şekilde karşılamak devletin en önemli görevlerinden birisidir. Buaçıdan kamu yönetiminde kamu hizmetlerini daha kaliteli, etkin ve etkili bir şekildegerçekleştirmek için bütün dünyada yeni değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır.Geleneksel kamu yönetimi anlayışı yerini yeni kamu yönetimi (new publicmanagement) anlayışına bırakmaktadır.

        
             Yeni kamu yönetimi anlayışı, işletmeyönetiminin benimsemiş olduğu birtakım prensipleri ortaya koymaktadır. Kamuyönetimindeki küçülme ile birlikte devletin daha etkin olması, kamu hizmetlerinindaha hızlı sunumu ve kamu hizmetlerinde müşteri odaklı bir anlayışa doğru bireğilim görülmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı da beraberinde toplam kaliteyönetimini ve onun önemli bir parçası olan müşteri odaklı bir yaklaşımıbenimsemektedir.Yeni kamu yönetimi anlayışının getirdiği ilkelerin yanında, bilgi ve iletişimteknolojilerinin kamu yönetiminde kullanılması, vatandaşların kamu yönetimindenkaliteli hizmet taleplerinin artması, yönetimde açıklık, kamu hizmetlerindenyararlananların karar alma sürecine daha çok katılmak istemesi gibi gelişmeler kamuyönetimlerini, müşteri (vatandaş) odaklı bir yaklaşımı benimsemeye yöneltmektedir.Bu açıdan yönetimin kamu hizmetlerinde kaliteyi hedef alması artık bir zorunlulukolarak ortaya çıkmakta, düşünce ve uygulama düzeyinde ise yeni değişim vedönüşümlerin ortaya çıkması gerekmektedir. Müşteri (vatandaş) odaklı bir kamuhizmeti anlayışını benimsemenin bir yolu da devlet-vatandaş ilişkilerinin günümüzbilgi çağının gerektirdiği şekilde olmasıdır. 


Copyright © 2016 | Teknobel Kent Bilgi Sistemleri