Mekansal Adres Kayıt Sistemi

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Omurgası, olan sayısal verileriniz hazırsa bizi arayın, Etüt ve Tarama Çalışmalarını Başlatalım, (MAKS) altayapınızı hazırlayalım. 
Proje Amaçları
 
• ADRES BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI ve KENTİN ENVANTERİNİN ÇIKARILMASI ve KENT REHBERİ HARİTALARININ OLUŞTURULMASI
• NUMARATAJ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI
•ADRES BİRLİĞİ SAĞLANMASI
•DİĞER KURUMLARLA ADRES PAYLAŞIMININ SAĞLANMASI
• HALİHAZIR HARİTA BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI
• İMAR PLANI BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI
• MEKANA DAYALI GELİRLERİN (EMLAK, ÇTV ve İLAN REKLAM VERGİLERİ) ARTTIRILMASI, KAYIP KAÇAKLARIN ÖNLENMESİ,
• GELİR KAYNAKLARININ YENİDEN VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE BELİRLENMESİ
• HARİTA TABANLI VERGİ GELİR TAKİP SİSTEMİNİN KURULMASI, İSTENEN KRİTERE GÖRE (ÖRNEĞİN EKSİK BEYAN) TEMATİK HARİTALARIN OLUŞTURULMASI
• TAPU-KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI
• İNTERNET ÜZERİNDE HARİTA TABANLI HİZMETLERİN VERİLMESİ
Copyright © 2016 | Teknobel Kent Bilgi Sistemleri