TSE 13298 EBYS 2.1 satışa sunuldu

Yeni ürün TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardına uygun olarak geliştirildi. Bu standartta geçen sistem gereksinimleri, belge yönetim teknikleri ve uygulamaları, elektronik belgelerin yönetilebilmesi için gerekli gereksinimler, elektronik ortamda üretilmemiş belgelerin yönetim fonksiyonlarının elektronik ortamda yürütülebilmesi için g ereken gereksinimler, elektronik belgelerde bulunması gereken diplomatik özellikler, elektronik belgelerin hukuki geçerliliklerinin sağlanması için alınması gereken önlemler ile güveli elektronik imza ve mühür sistemlerinin uygulanması için gerekli sistem alt yapısının tanımlanması gibi tüm gereksinimler sağlandı.
Copyright © 2016 | Teknobel Kent Bilgi Sistemleri